MeetMediators is een platform dat mensen samen brengt. Wij bieden een service waar vraag en aanbod op het gebied van mediation aan elkaar worden gekoppeld.

Er is een conflict

Mediation wordt vooralsnog veel bij arbeidsconflicten en echtscheidingen toegepast, maar is in beginsel van toepassing op alle denkbare conflicten.

Vind hier een geschikte mediator

Kies een mediator op onze website. Indien er geen geschikte mediator voor jou tussen staat, kun je ook direct contact met ons opnemen zodat wij voor jou op zoek kunnen gaan naar de juiste mediator.

Zoek samen naar een oplossing

Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Met mediation zoeken partijen naar een gezamenlijke oplossing in plaats van naar hun gelijk.

De voordelen van mediation

Mediation kent veel voordelen ten opzichte van traditionele conflictbeslechting, zoals bijvoorbeeld procederen en wordt daarom steeds vaker ingezet als methode om tot een oplossing van een conflict te komen.

  • Snellere, efficiëntere en goedkopere manier om geschillen op te lossen
  • Mediation leidt in 60%-70% tot een voor beide partijen bevredigende oplossing
  • Mediation is minder stressvol dan een juridische procedure
  • Geen negatieve publicatie door geheimhouding
  • Mediation is informeel
  • Het brengt geen onnodige schade aan relaties toe
Vind een Mediator

Mediation kan voor bijna alle geschillen worden ingezet

Mediation wordt vooralsnog veel bij arbeidsconflicten en echtscheidingen toegepast, maar is in beginsel van toepassing op alle denkbare conflicten
Arbeidsrechtelijk conflict?

Bijvoorbeeld een conflict met je werknemer, werkgever of collega. Het kan hierbij ook gaan om algemene conflicten en/of spanningen binnen een projectteam of op de werkvloer. Mediation kan ook bevorderend werken gedurende een re-integratietraject of tussen een medezeggenschapsorgaan en het bestuur.

Zakelijk
conflict?

Bijvoorbeeld een conflict met de leverancier, afnemer of aannemer. Ook conflicten tussen aandeelhouders vallen onder zakelijke conflicten. Indien een aandeelhouder uit de onderneming wil stappen of de aandeelhouders de rechtspersoon willen ontbinden kan er onenigheid zijn over de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren. Het zelfde geldt natuurlijk voor een bedrijfsovername of opvolging.

Familierechtelijk conflict?

Bij Familierecht denkt men met name aan echtscheidingen. Aspecten die bij een echtscheiding opgelost moeten worden betreffen onder andere onenigheid met betrekking tot het ouderlijk gezag, alimentatie, boedelscheiding, verzekeringen en omgangsregelingen. Het verdelen van een erfenis valt ook onder familierechtelijke geschillen.

Bestuursrechtelijk conflict?

Bestuursrecht heeft betrekking op geschillen tussen burgers en de overheid. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat bepaalde bestemmingsplannen onder het beleid ruimtelijke ordening van de overheid niet stroken met de belangen van anderen of dat je het niet eens bent met een beslissing over jouw recht op een bepaalde subsidie, uitkering, vergunning of belasting teruggave. 

Meet the Mediators

Mediators met een passie voor hun vak

Hieronder vindt u de door ons geselecteerde mediators. U kunt direct contact opnemen met de mediators. Indien u geen geschikte mediator kunt vinden in onderstaande selectie kunt u er ook voor kiezen om met ons contact op te nemen zodat wij voor u op zoek kunnen gaan naar de juiste mediator.

Leo Vuijst
Leo Vuijst
Rotterdam
Dick van der Pol
Dick van der Pol
Noord-Holland
40%
online mediation is vaak 40% sneller en dus goedkoper.
30%
van de mediations betreft Arbeidsconflicten.
50%
van de mediations bestaat uit familie conflicten.
60%
van de mediations wordt succesvol afgerond.
50K
mediationzaken per jaar in Nederland.
10mld
wordt in Nederland per jaar aan geschillenbeslechting uitgegeven.
Mediation Quotes